19

8

2016

2016 оны сонгуулиар Монгол ардын нам 65, Ардчилсан нам 9, Монгол ардын хувьсгалт нам 1, бие даагч 1 суудал тус тус авсан бөгөөд УИХ-ын гишүүн Ж.Эрдэнэбатыг Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар ...


11

8

2016

Монгол Улсын Их Хурал 2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (“Шинэчилсэн найруулга”)-ыг баталсан бөгөөд тус Шинэчилсэн найруулга нь 2016 оны 3 дугаар сарын 4-ний ...


11

8

2016

On the 5th of February 2016 the Parliament of Mongolia enacted the revised “Construction Law” (“Revised Law”) which was published in the 9th edition of the “State Gazette” publication on ...


11

9

2015

Overview According to the Ministry of Energy, the current installed power capacity in Mongolia is approximately 1100MW, with an available capacity of approximately 900MW. Mongolia has about 8 coal-fired combined ...


31

7

2015

On July 2, 2015, Parliament of Mongolia ratified the Law on Pledge of Movable and Intangible Property (hereinafter “Movables Pledge Law”). The purpose of the law is to regulate the ...


31

7

2015

Монгол Улсын Их Хурал 2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль (цаашид “Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хууль” гэх)-ийг шинээр баталлаа. ...


22

5

2015

New Amendment to the Investment Law of Mongolia[1]Following the change in Cabinet in November 2014, the structure of the Government has been changed by the Amended and Restated Law on ...


16

4

2015

2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр батлагдсан Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай (2009) ...