11

9

2015

Overview According to the Ministry of Energy, the current installed power capacity in Mongolia is approximately 1100MW, with an available capacity of approximately 900MW. Mongolia has about 8 coal-fired combined ...


31

7

2015

On July 2, 2015, Parliament of Mongolia ratified the Law on Pledge of Movable and Intangible Property (hereinafter “Movables Pledge Law”). The purpose of the law is to regulate the ...


31

7

2015

Монгол Улсын Их Хурал 2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль (цаашид “Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хууль” гэх)-ийг шинээр баталлаа. ...


22

5

2015

New Amendment to the Investment Law of Mongolia[1]Following the change in Cabinet in November 2014, the structure of the Government has been changed by the Amended and Restated Law on ...


16

4

2015

2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр батлагдсан Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай (2009) ...


08

4

2015

Translation of Government Resolution on the Approved Percentages of Foreign Labor Force and Specialists for 2015


08

4

2015

Гадаадаас 2015 Онд Авах Ажиллах Хүч, Мэргэжилтний Эзлэх Хувийг Тогтоох Тухай


08

4

2015

Их Хүрлын 2015 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асүүдлын тухай.pdf by Монгол Улсын хурлын даргын захирамж