2015 онд гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтний хязгаарыг тогтоолоо

Гадаадаас 2015 Онд Авах Ажиллах Хүч, Мэргэжилтний Эзлэх Хувийг Тогтоох Тухайnomindari: 08 4 2015